Ga naar hoofdinhoud
Gratis verzendtool
Snel eigen verzendlabels aanmaken
Koppel jouw webshop met onze verzendsoftware
| Bekijk onze reviews!

Postcode indeling

Tarieven en condities zijn van toepassing op zendingen afgehaald of gelost in het NL postcode gebied zoals vermeld op uw offerte. Voor postcodes buiten dit postcode gebied zijn looptijden en tarieven in overleg.

Leveringsconditie

Tarieven zijn genoteerd op basis van; geladen postcode afzender tot geleverd franco huis ontvanger, Business to Business (tenzij anders overeengekomen).

Tariefnotering

Tarieven zijn genoteerd in Euro per zending, exclusief dieseltoeslag. Dieseltoeslag wordt berekend over bruto tarieven.

Dieseltoeslag

Grondslag berekening dieseltoeslag  € 1,02 per liter (incl. BTW). Dieseltoeslag% wordt bepaald op basis van de dieselprijs vermeld op de TLN website. Iedere € 0,03 mutatie zal leiden tot aanpassing toeslag met 1%. Zie verder www.boekuwzending.com

Tariefberekening

Tarieven worden afgerekend op basis van actueel of volume gewicht , hoogste van de twee, conform volume omrekening vermeld onder colli- of palletgoederen indien zending binnen “standaard” maat valt. Bij afrekening op basis van een afgegeven project offerte dient het projectofferte nummer op de boeking vermeld te zijn.

Colligoederen

Max. gewicht per collo: 23 kg. Max. 9 losse colli per zending. > 9 colli of > 23kg. per collo gesealed aan te bieden op (mini)pallet.
Colligoederen worden belast op basis van actueel gewicht of cbm = 330 kg. voor zendingen ≤ standaard lengte/hoogte/breedte.

Palletgoederen

Be)stapelbare pallets < 120 cm hoog en < 250 kg per pallet worden belast op actueel gewicht of cbm = 330 kg. Onder (be)stapelbaar wordt verstaan: een pallet met vlakke bovenkant waarop gestapeld mag worden EN zelf gestapeld kan worden en niet groter en/of zwaarder is dan hierboven aangegeven. Pallets > 120 cm hoog en > 250 kg en niet (be)stapelbare pallets (door gewicht / maat of door vorm van de pallet of aard van de goederen) worden belast op basis van:
– Europallet (120x 80 cm) = 700* kg per pallet. (tevens maximaal belaadbaar bruto gewicht per pallet)
– Blokpallet (120×100 cm) = 875* kg per pallet. (tevens maximaal belaadbaar bruto gewicht per pallet)
*Zendingen bestaande uit 1 pallet worden als ¾ pallet belast indien zij voldoen aan onderstaande criteria:
– ¾ europallet (120 x 80 cm) < 500 kg actueel gewicht of ¾ blokpallet (120 x100cm) < 650 kg actueel gewicht.

Standaardlengte

Maximale standaard lengte: 240 cm.  Indien langer; opties in overleg.

Standaardhoogte

Voor zendingen < 3 pallets bedraagt de maximale hoogte 200 cm.  Indien hoger; opties in overleg.

Standaardbreedte

Maximale standaard breedte per collo bedraagt 120 cm. Indien breder; opties in overleg.

Afwijkende maat

Zendingen voorzien van afwijkende maatvoering t.o.v. hierboven genoemde standaard maatvoering worden belast op basis van het “vloermaat” principe zijnde 1m2 = 730 kg betaalbaar gewicht of 1 laadmeter =1750 kg betaalbaar gewicht.

Aanmelden

Via boekuwzending.com of CSV/XML documenten. Bij iedere aanmelding van een zending bevestigt u akkoord te gaan met de Boekuwzending.com Algemene- en tariefvoorwaarden. (zie www.boekuwzending.com)

Zending data

Opdrachtgever draagt zorg voor correcte en complete zending data zoals volledige adressering, laad-/losreferentie indien van toepassing, ADR classificatie, aanvullende instructies alsmede de juiste aantallen, gewichten, volumes en volledige omschrijving van de goederen. Indien zending data niet correct wordt opgegeven kan vertraging ontstaan of kan dit leiden tot het in rekening brengen van een vervolg afhaling/levering.

Opdrachtbevestiging

Ter bevestiging van uw boeking ontvangt u van ons een “opdrachtbevestiging” waarop tevens de verwachte laad- en maximale losdag vermeld staat. Laad-en losdag kunnen afwijken in de praktijk zonder dat de looptijd in gevaar komt. Opdrachtbevestiging heeft ten doel om de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen definitieve controle uit te oefenen op de juistheid van opdrachtverwerking door Boekuwzending.com.

Controle op maten en gewichten

Boekuwzending.com behoudt zich het recht voor opgegeven maten en gewichten te controleren. De uitkomst van de controle is leidend in de tariefstelling. Ter informatie wordt een “verzendbevestiging” toegezonden. Indien bij boeking geen maten en gewichten worden opgegeven zal Boekuwzending.com trachten te meten en te wegen maar indien dit door omstandigheden niet mogelijk is zal max. palletmaat belast worden.

Documentatie en zending identificatie

Opdrachtgever draagt zorg voor labelen met Boekuwzending.com vrachtlabel voorzien van barcode of klantlabel met SSCC code.
Bij te voegen documentatie als paklijsten, kopie facturen etc. dienen op de colli aangebracht te worden (m.u.v. MRN*en ADR documenten). Boekuwzending.com is niet aansprakelijk voor vermissing van documenten * zie ook artikel over MRN zendingen.

Tracking & Tracing

Zendingen zijn traceerbaar via boekuwzending.com (inlogcodes op aanvraag bij: mail@boekuwzending.com).

Afleverbewijs (IOD/POD):

Als afleverbevestiging verzorgt Boekuwzending.com van alle zendingen een kosteloos digitaal afleverbewijs (IOD: Information Of Delivery). Digitaal hard copy bewijs (POD) wordt alleen verstrekt op aanvraag a  € 8,50 per POD waarbij aangetekend dat zendingen op Boekuwzending.com vrachtbrief of lokaal gehanteerd afleverbewijs worden gelost. Digitale afleverbevestigingen (IOD) zijn beschikbaar op “boekuwzending.com”. Tijdstip van beschikbaarheid van de POD verschilt per bestemming. Voor verdere info, zie de informatiepagina op onze website www.boekuwzending.com

Looptijdschema’s

Zoals vermeld op de tariefbladen en looptijdenoverzicht.

Service level

Op basis van de op de offerte vermelde service levels kunt u een keuze maken voor de door u gewenste looptijd. Indien op de boeking geen service level staat vermeld of service level niet overeenkomt met gewenste losdag zal Boekuwzending.com voor het bepalen van de looptijd (service level) uitgaan van de aangegeven losdag (zie ook servicelevels overzicht).

Looptijden

Looptijden staan vermeld in maximaal aantal werkdagen gerekend vanaf de vertrekdag, dag van laden niet inbegrepen op basis van levering op route tussen 09-00 en 17:00 uur.

Afhaaldag

Op opdrachtbevestiging vermelde afhaaldag is een indicatie. Indien het route technisch beter uitkomt kan besloten worden een zending later op te halen dan aangegeven waarbij max. looptijd nog steeds gegarandeerd wordt. Fixed date afhaling uitgezonderd.

Losdag

Op opdrachtbevestiging vermelde losdag is vermeld op basis van maximale looptijd. Indien het route technisch beter uitkomt kan besloten worden een zending eerder te leveren dan aangegeven. Fixed date levering uitgezonderd.

Fixed date

Fixed date zendingen (laden of lossen op een vaste dag, niet eerder/niet later) kunnen niet op basis van Economy service geboekt worden.

Bellen van tevoren

Voor bellen van te voren (aankondiging van levering, geen boeking) geldt een toeslag van € 8,50.

Tijdvenster toeslagen

Tijdvenster Benelux Overig (Oost Europa op aanvraag)
< 6 uur: € 32,50,- € 45,-
< 4 uur: € 45,- € 55,-
< 2 uur: € 60,- € 70,-
< 1 uur of exact: € 75,- € 85,-

Mogelijkheden en kosten afhaal tijdsvenster en Oost-Europese bestemmingen op aanvraag

Bij beoordeling van realisatie van een tijdvensterlevering is het moment van aankomst op de loslocatie bepalend. Toeslagen zijn gebaseerd op ROAD EXPRESS en ECONOMY leveringen. PRIORITY leveringen en leveringen buiten kantoortijden worden op aanvraag genoteerd.

Inboekadressen / leveringen aan grote DC’S als Amazon

Voor zendingen die ingeboekt moeten worden geldt een tijdsvenster toeslag (zie tijdsvenster toeslagen). Diverse ontvangers hebben een voorkeur voor vaste leverdagen door Boekuwzending.com of haar partners. Informeer daarom vooraf of een boeking gerealiseerd kan worden. Indien zendingen ingeboekt worden op vaste tijdslots van BUZ en/of haar partners kan een korting op de tijdstoeslag gelden. Informeer bij het BUZ team naar deze mogelijkheid.Voor leveringen aan grote DC’s als Amazon, Boulanger e.d. gelden stricte leverinstructies.  Zendingen dienen voorzien te zijn van alle benodigde informatie en documentatie. Boekuwzending.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor boetes voor gemiste boekingen.

Import zendingen

Looptijden van importzendingen kunnen, afhankelijk van de bestemming 1-2 dagen meer bedragen dan de vermelde (export)looptijden. Voor importzendingen > 3500 kg bieden wij u op basis van dezelfde condities als de XXL service een looptijd en tariefstelling op aanvraag. Opdrachten voor importzendingen dienen voorzien te zijn van: Telefoonnummer en contactpersoon van de afzender, laadreferentie en evt. referentienummer en plaats eindbestemming in het geval van “doorvoer lading”. Import zending dient vanaf aanmelding beschikbaar te zijn.

XXL Services

Speciaal voor zendingen > 10 pallets beschikt Boekuwzending.com over de XXL service. Deze dienstverlening is uitermate geschikt voor deelpartijen en worden vervoerd op basis van een minimaal aantal overladingen.
Op basis van specifieke zendinggegevens bieden wij u de meest concurrerende tariefstelling en looptijd.

Palletruil

Niet standaard. Mogelijkheden beperkt tot een aantal bestemmingen en slechts na overleg met Boekuwzending.com.

Kasten (box) trailer

Indien levering specifiek met een boxvoertuig geleverd dient te worden dient dit bij de opdracht vermeld te worden. Opties en evt. toeslagen in overleg.

Laad/los klep

Toeslag: Benelux zendingen geen toeslag.
Internationale zendingen: t/m 3 pallets: € 40,- kleptoeslag. Voor grotere zendingen op aanvraag.

Wachturen

Zendingen < 3500 kg / 5 europallets: max. 0,5 uur vrij per adres, hierna € 15 per 15 minuten of gedeelte ervan.
Zendingen < 10.000 kg / 15 europallets: max. 0,75 uur vrij per adres, hierna € 12,50 per 15 minuten of gedeelte ervan. Zendingen > 10.000 kg / 15 europallets: max. 1,0 uur vrij per adres, hierna € 20 per 15 minuten of gedeelte ervan.
Zendingen > 10.000 kg / 15 europallets: max. 1,0 uur vrij per adres, hierna € 20 per 15 minuten of gedeelte ervan.
Indien binnen de gestelde laad/lostijd geen aanvang is gemaakt met laden/lossen, behoudt Boekuwzending.com zich het recht voor afhalen/afleveren te annuleren. Bij tijdboekingen wordt het tijdstip van aanvang laden/lossen bepaald door de afgesproken aankomsttijd.

Foutvracht

Annulering van de opdracht op de dag van laden tot 2 uur voorafgaande aan de laadtijd: 70% van de vrachtkosten. < 2uur: 100%
Indien zending niet geleverd kan worden en retour genomen dient te worden: 100 % van de vrachtkosten.
Tot annulering worden tevens zendingen gerekend welke niet beschikbaar blijken op laadadres.

ADR

Toeslag LQ (Limited Quantity wegtransport) zendingen BNLX: € 15,- per zending. Overige bestemmingen: € 35,- per zending.
Overige ADR zendingen:
Benelux zendingen: € 30,- per zending.
Internationale zendingen op aanvraag.
Alle zendingen dienen voorzien te zijn van juiste en volledige informatie welke voor afhaling in bezit dient te zijn van Boekuwzending.com.
ADR zendingen worden als “niet-stapelbaar” vervoerd met een minimum belastbaar gewicht van 500 kg. Er geldt geen garantie op de looptijden zoals vermeld op de offerte.

Weekendleveringen

Weekendleveringen of leveringen buiten kantoortijden zijn mogelijk. Mogelijkheden in overleg.

Versluiting

Het versluiten van voertuigen is mogelijk. Mogelijkheden op aanvraag.

MRN/T-1 zendingen (waarbij fysieke overdracht T-1 noodzakelijk is)

Zendingen welke vervoerd worden onder MRN (T-1) status en waarbij fysieke ontvangst T-1 document aangetoond dient te worden, worden afgerekend op basis van een minimum van 500 kg per zending. Voor zendingen > 500 kg. geldt een toeslag van € 35.- (Airfreight servicelevel uitgezonderd). Het MRN nummer dient bij de boeking opgegeven te worden.
Indien Boekuwzending.com niet op de hoogte is van douanestatus van de zending kan zij ook niet aansprakelijk worden gehouden voor consequenties voortvloeiend uit niet aanzuivering. Indien sprake is van een digitaal MRN document kan zending vervoerd worden op basis van normale condities (Boekuwzending.com dient hier vooraf over geïnformeerd te worden, het MRN document zal dan op de goederen geplakt moeten worden). Zie voor verdere toelichting boekuwzending.com

Inklaringsstop

Een extra stop voor inklaring dient in overleg met planning overeengekomen te worden en is afhankelijk van routes. Stopprijs  binnen de BNLX (op route) bedraagt € 55,00 per zending + € 15,50 uur per 15 minuten te rekenen vanaf aankomst adres.

Bereikbaarheid stadscentra / B-locaties

Op leveringen naar stadscentra of overige B locaties en/of niet bereikbaar met 13,6 mtr. trailer, kan een toeslag van toepassing zijn. Wens tot levering met een voertuig anders dan 13,6 mtr. trailer dient schriftelijk bij aanmelding geïnstrueerd te worden.

Specifieke adressen

O.a. particuliere adressen, beurs-, ziekenhuis-, etage-, boot- en havenleveringen of afhalingen worden op aanvraag aangeboden. Voor deze adressen gelden toeslagen. Prive adressen hebben een toeslag van € 21,-

Fysieke handeling

Voor handelingen als omstapelen, re-labeling, neutraal maken e.d. geldt afrekening op basis van manuren. Tarief op aanvraag

Verzekering

Kosten voor een aanvullende transportverzekering zijn op aanvraag.

Eigen risico

In het geval van schadeclaims kan er, afhankelijk van de aard van de goederen, een eigen risico van toepassing zijn op de schadeuitkering.

E.C.I.S. klantstatus

Boekuwzending.com beschikt over een klantspecifiek kwaliteit borging systeem genaamd E.C.I.S. (Excellent Communicatie Informatie Service systeem). Op basis van de u toebedeelde klantstatus (PREMIUM, PLUS of STANDAARD) kunnen afwijkende condities van toepassing zijn of beschikken over extra service faciliteiten o.a. op het gebied van aanmeld/afhaal tijdstippen alsmede communicatie en informatie faciliteiten.

MD korting

Afhankelijk van uw verzendpatroon en omzetprognose kunt u in aanmerking komen voor een klantspecifieke Multi-Destinations Kortingsregeling. Indien van toepassing ontvangt u een Multi-Destinations kortingscontract en de offertes op netto basis (dus inclusief korting. Dieseltoeslag wordt berekend over de bruto bedragen.
Om gebruik te kunnen blijven maken van de kortingsregeling dienen aan alle voorwaarden zoals vermeld op het MD contract voldaan te worden. In geval project offertes netto worden aangeboden is de MD korting hierop niet van toepassing.

Overigen

Voor alle overige condities niet vermeld in (tarief)condities en toeslagen verwijzen wij naar Boekuwzending.com Algemene voorwaarden. Tevens beschikbaar op boekuwzending.com

Wilt u meer info of direct een vrijblijvende afspraak?

Vul gerust onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Wilt u meer info of direct een vrijblijvende afspraak?

Vul gerust onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Back To Top