skip to Main Content

ONZE TARIEVEN & TOESLAGEN

DIRECT VERZENDEN

TARIEVEN & TOESLAGEN BOEKUWZENDING

pakketshop

Tenzij anders overeengekomen zijn op alle export transporten, uitgevoerd door de partners van de Boekuwzending.com, onderstaande toeslagen & additionele kosten van toepassing. Tarieven en condities voor import transporten zijn op aanvraag. Voor overige verzendcondities verwijzen wij naar de algemene Boekuwzending.com leverings- en betalingsvoorwaarden.

POSTCODE INDELING:

Tarieven en condities zijn van toepassing op zendingen afgehaald of gelost in het NL postcode gebied zoals vermeld op uw offerte. Voor postcodes buiten dit postcode gebied zijn looptijden en tarieven in overleg.

LEVERINGSCONDITIE:

Tarieven zijn genoteerd op basis van; geladen postcode afzender tot geleverd franco huis ontvanger, Business to Business (tenzij anders overeengekomen).

TARIEFNOTERING:

Tarieven zijn genoteerd in Euro per zending, exclusief dieseltoeslag. Dieseltoeslag wordt berekend over bruto tarieven.

DIESELTOESLAG:

Grondslag berekening dieseltoeslag  € 1,02 per liter (incl. BTW). Dieseltoeslag% wordt bepaald op basis van de dieselprijs vermeld op de TLN website. Iedere € 0,03 mutatie zal leiden tot aanpassing toeslag met 1%. Zie verder www.boekuwzending.com

TARIEFBEREKENING:

Tarieven worden afgerekend op basis van actueel of volume gewicht , hoogste van de twee, conform volume omrekening vermeld onder colli- of palletgoederen indien zending binnen “standaard” maat valt. Bij afrekening op basis van een afgegeven project offerte dient het projectofferte nummer op de boeking vermeld te zijn.

COLLIGOEDEREN:

Max. gewicht per collo: 23 kg. Max. 9 losse colli per zending. > 9 colli of > 23kg. per collo gesealed aan te bieden op (mini)pallet.
Colligoederen worden belast op basis van actueel gewicht of cbm = 330 kg. voor zendingen ≤ standaard lengte/hoogte/breedte.

PALLETGOEDEREN:

Be)stapelbare pallets < 120 cm hoog en < 250 kg per pallet worden belast op actueel gewicht of cbm = 330 kg. Onder (be)stapelbaar wordt verstaan: een pallet met vlakke bovenkant waarop gestapeld mag worden EN zelf gestapeld kan worden en niet groter en/of zwaarder is dan hierboven aangegeven. Pallets > 120 cm hoog en > 250 kg en niet (be)stapelbare pallets (door gewicht / maat of door vorm van de pallet of aard van de goederen) worden belast op basis van:
– Europallet (120x 80 cm) = 700* kg per pallet. (tevens maximaal belaadbaar bruto gewicht per pallet)
– Blokpallet (120×100 cm) = 875* kg per pallet. (tevens maximaal belaadbaar bruto gewicht per pallet)
*Zendingen bestaande uit 1 pallet worden als ¾ pallet belast indien zij voldoen aan onderstaande criteria:
– ¾ europallet (120 x 80 cm) < 500 kg actueel gewicht of ¾ blokpallet (120 x100cm) < 650 kg actueel gewicht.

STANDAARDLENGTE:

Maximale standaard lengte: 240 cm.  Indien langer; opties in overleg.

STANDAARDHOOGTE:

Voor zendingen < 3 pallets bedraagt de maximale hoogte 200 cm.  Indien hoger; opties in overleg.

STANDAARDBREEDTE:

Maximale standaard breedte per collo bedraagt 120 cm. Indien breder; opties in overleg.

AFWIJKENDE MAAT:

Zendingen voorzien van afwijkende maatvoering t.o.v. hierboven genoemde standaard maatvoering worden belast op basis van het “vloermaat” principe zijnde 1m2 = 730 kg betaalbaar gewicht of 1 laadmeter =1750 kg betaalbaar gewicht.

AANMELDEN:

Via www.boekuwzending.com of CSV/XML documenten. Bij iedere aanmelding van een zending bevestigt u akkoord te gaan met de Boekuwzending.com Algemene- en tariefvoorwaarden. (zie www.boekuwzending.com)

ZENDING DATA:

Opdrachtgever draagt zorg voor correcte en complete zending data zoals volledige adressering, laad-/losreferentie indien van toepassing, ADR classificatie, aanvullende instructies alsmede de juiste aantallen, gewichten, volumes en volledige omschrijving van de goederen. Indien zending data niet correct wordt opgegeven kan vertraging ontstaan of kan dit leiden tot het in rekening brengen van een vervolg afhaling/levering.

OPDRACHTBEVESTIGING:

Ter bevestiging van uw boeking ontvangt u van ons een “opdrachtbevestiging” waarop tevens de verwachte laad- en maximale losdag vermeld staat. Laad-en losdag kunnen afwijken in de praktijk zonder dat de looptijd in gevaar komt. Opdrachtbevestiging heeft ten doel om de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen definitieve controle uit te oefenen op de juistheid van opdrachtverwerking door Boekuwzending.com.

CONTROLE OP MATEN/GEWICHTEN:

Boekuwzending.com behoudt zich het recht voor opgegeven maten en gewichten te controleren. De uitkomst van de controle is leidend in de tariefstelling. Ter informatie wordt een “verzendbevestiging” toegezonden. Indien bij boeking geen maten en gewichten worden opgegeven zal Boekuwzending.com trachten te meten en te wegen maar indien dit door omstandigheden niet mogelijk is zal max. palletmaat belast worden.

DOCUMENTATIE & ZENDING IDENTIFICATIE:

Opdrachtgever draagt zorg voor labelen met Boekuwzending.com vrachtlabel voorzien van barcode of klantlabel met SSCC code.
Bij te voegen documentatie als paklijsten, kopie facturen etc. dienen op de colli aangebracht te worden (m.u.v. MRN*en ADR documenten). Boekuwzending.com is niet aansprakelijk voor vermissing van documenten * zie ook artikel over MRN zendingen.

TRACKING & TRACING:

Zendingen zijn traceerbaar via www.boekuwzending.com (inlogcodes op aanvraag bij: [email protected]boekuwzending.com).

AFLEVERBEWIJS (IOD/POD):

Als afleverbevestiging verzorgt Boekuwzending.com van alle zendingen een kosteloos digitaal afleverbewijs (IOD: Information Of Delivery). Digitaal hard copy bewijs (POD) wordt alleen verstrekt op aanvraag a  € 8,50 per POD waarbij aangetekend dat zendingen op Boekuwzending.com vrachtbrief of lokaal gehanteerd afleverbewijs worden gelost. Digitale afleverbevestigingen (IOD) zijn beschikbaar op “www.boekuwzending.com”. Tijdstip van beschikbaarheid van de POD verschilt per bestemming. Voor verdere info, zie de informatiepagina op onze website www.boekuwzending.com

LOOPTIJDSCHEMA’S:

Zoals vermeld op de tariefbladen en looptijdenoverzicht.

SERVICE LEVEL:

Op basis van de op de offerte vermelde service levels kunt u een keuze maken voor de door u gewenste looptijd. Indien op de boeking geen service level staat vermeld of service level niet overeenkomt met gewenste losdag zal Boekuwzending.com voor het bepalen van de looptijd (service level) uitgaan van de aangegeven losdag (zie ook servicelevels overzicht).

LOOPTIJDEN:

Looptijden staan vermeld in maximaal aantal werkdagen gerekend vanaf de vertrekdag, dag van laden niet inbegrepen op basis van levering op route tussen 09-00 en 17:00 uur.

AFHAALDAG:

Op opdrachtbevestiging vermelde afhaaldag is een indicatie. Indien het route technisch beter uitkomt kan besloten worden een zending later op te halen dan aangegeven waarbij max. looptijd nog steeds gegarandeerd wordt. Fixed date afhaling uitgezonderd.

LOSDAG:

Op opdrachtbevestiging vermelde losdag is vermeld op basis van maximale looptijd. Indien het route technisch beter uitkomt kan besloten worden een zending eerder te leveren dan aangegeven. Fixed date levering uitgezonderd.

FIXED DATE:

Fixed date zendingen (laden of lossen op een vaste dag, niet eerder/niet later) kunnen niet op basis van Economy service geboekt worden.

BELLEN VAN TEVOREN:

Voor bellen van te voren (aankondiging van levering, geen boeking) geldt een toeslag van € 8,50.

TIJDVENSTER TOESLAGEN:

Tijdvenster Benelux Overig (Oost Europa op aanvraag)
< 6 uur: € 25,- € 40,-
< 4 uur: € 40,- € 50,-
< 2 uur: € 50,- € 70,-
< 1 uur of exact: € 60,- € 80,-

MOGELIJKHEDEN EN KOSTEN AFHAAL TIJDSVENSTER EN OOST-EUROPESE BESTEMMINGEN OP AANVRAAG:

Bij beoordeling van realisatie van een tijdvensterlevering is het moment van aankomst op de loslocatie bepalend. Toeslagen zijn gebaseerd op ROAD EXPRESS en ECONOMY leveringen. PRIORITY leveringen en leveringen buiten kantoortijden worden op aanvraag genoteerd.

INBOEKADRESSEN / LEVERINGEN AAN GROTE DC’S ALS AMAZON:

Voor zendingen die ingeboekt moeten worden geldt een tijdsvenster toeslag (zie tijdsvenster toeslagen). Diverse ontvangers hebben een voorkeur voor vaste leverdagen door Boekuwzending.com of haar partners. Informeer daarom vooraf of een boeking gerealiseerd kan worden. Indien zendingen ingeboekt worden op vaste tijdslots van BUZ en/of haar partners kan een korting op de tijdstoeslag gelden. Informeer bij het BUZ team naar deze mogelijkheid.Voor leveringen aan grote DC’s als Amazon, Boulanger e.d. gelden stricte leverinstructies.  Zendingen dienen voorzien te zijn van alle benodigde informatie en documentatie. Boekuwzending.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor boetes voor gemiste boekingen.

IMPORT ZENDINGEN:

Looptijden van importzendingen kunnen, afhankelijk van de bestemming 1-2 dagen meer bedragen dan de vermelde (export)looptijden. Voor importzendingen > 3500 kg bieden wij u op basis van dezelfde condities als de XXL service een looptijd en tariefstelling op aanvraag. Opdrachten voor importzendingen dienen voorzien te zijn van: Telefoonnummer en contactpersoon van de afzender, laadreferentie en evt. referentienummer en plaats eindbestemming in het geval van “doorvoer lading”. Import zending dient vanaf aanmelding beschikbaar te zijn.

XXL SERVICES:

Speciaal voor zendingen > 10 pallets beschikt Boekuwzending.com over de XXL service. Deze dienstverlening is uitermate geschikt voor deelpartijen en worden vervoerd op basis van een minimaal aantal overladingen.
Op basis van specifieke zendinggegevens bieden wij u de meest concurrerende tariefstelling en looptijd.

PALLETRUIL:

Niet standaard. Mogelijkheden beperkt tot een aantal bestemmingen en slechts na overleg met Boekuwzending.com.

KASTEN (BOX) TRAILER:

Indien levering specifiek met een boxvoertuig geleverd dient te worden dient dit bij de opdracht vermeld te worden. Opties en evt. toeslagen in overleg.

LAAD/LOS KLEP:

Toeslag: Benelux zendingen geen toeslag.
Internationale zendingen: t/m 3 pallets: € 35,- kleptoeslag. Voor grotere zendingen op aanvraag.

WACHTUREN:

Zendingen < 3500 kg / 5 europallets: max. 0,5 uur vrij per adres, hierna € 15 per 15 minuten of gedeelte ervan.
Zendingen < 10.000 kg / 15 europallets: max. 0,75 uur vrij per adres, hierna € 12,50 per 15 minuten of gedeelte ervan. Zendingen > 10.000 kg / 15 europallets: max. 1,0 uur vrij per adres, hierna € 20 per 15 minuten of gedeelte ervan.
Zendingen > 10.000 kg / 15 europallets: max. 1,0 uur vrij per adres, hierna € 20 per 15 minuten of gedeelte ervan.
Indien binnen de gestelde laad/lostijd geen aanvang is gemaakt met laden/lossen, behoudt Boekuwzending.com zich het recht voor afhalen/afleveren te annuleren. Bij tijdboekingen wordt het tijdstip van aanvang laden/lossen bepaald door de afgesproken aankomsttijd.

FOUTVRACHT:

Annulering van de opdracht op de dag van laden tot 2 uur voorafgaande aan de laadtijd: 70% van de vrachtkosten. < 2uur: 100%
Indien zending niet geleverd kan worden en retour genomen dient te worden: 100 % van de vrachtkosten.
Tot annulering worden tevens zendingen gerekend welke niet beschikbaar blijken op laadadres.

ADR:

Toeslag LQ (Limited Quantity wegtransport) zendingen BNLX: € 15,- per zending. Overige bestemmingen: € 30,- per zending.
Overige ADR zendingen:
Benelux zendingen: € 30,- per zending.
Internationale zendingen op aanvraag.
Alle zendingen dienen voorzien te zijn van juiste en volledige informatie welke voor afhaling in bezit dient te zijn van Boekuwzending.com.
ADR zendingen worden als “niet-stapelbaar” vervoerd met een minimum belastbaar gewicht van 500 kg. Er geldt geen garantie op de looptijden zoals vermeld op de offerte.

WEEKENDLEVERINGEN:

Weekendleveringen of leveringen buiten kantoortijden zijn mogelijk. Mogelijkheden in overleg.

VERSLUITING:

Het versluiten van voertuigen is mogelijk. Mogelijkheden op aanvraag.

MRN/T-1 ZENDINGEN (WAARBIJ FYSIEKE OVERDRACHT T-1 NOODZAKELIJK IS):

Zendingen welke vervoerd worden onder MRN (T-1) status en waarbij fysieke ontvangst T-1 document aangetoond dient te worden, worden afgerekend op basis van een minimum van 500 kg per zending. Voor zendingen > 500 kg. geldt een toeslag van € 35.- (Airfreight servicelevel uitgezonderd). Het MRN nummer dient bij de boeking opgegeven te worden.
Indien Boekuwzending.com niet op de hoogte is van douanestatus van de zending kan zij ook niet aansprakelijk worden gehouden voor consequenties voortvloeiend uit niet aanzuivering. Indien sprake is van een digitaal MRN document kan zending vervoerd worden op basis van normale condities (Boekuwzending.com dient hier vooraf over geïnformeerd te worden, het MRN document zal dan op de goederen geplakt moeten worden). Zie voor verdere toelichting www.Boekuwzending.com

INKLARINGSSTOP:

Een extra stop voor inklaring dient in overleg met planning overeengekomen te worden en is afhankelijk van routes. Stopprijs  binnen de BNLX (op route) bedraagt € 55,00 per zending + € 15,50 uur per 15 minuten te rekenen vanaf aankomst adres.

BEREIKBAARHEID STADSCENTRA / B-LOCATIES:

Op leveringen naar stadscentra of overige B locaties en/of niet bereikbaar met 13,6 mtr. trailer, kan een toeslag van toepassing zijn. Wens tot levering met een voertuig anders dan 13,6 mtr. trailer dient schriftelijk bij aanmelding geïnstrueerd te worden.

SPECIFIEKE ADRESSEN:

O.a. particuliere adressen, beurs-, ziekenhuis-, etage-, boot- en havenleveringen of afhalingen worden op aanvraag aangeboden. Voor deze adressen gelden toeslagen. Prive adressen hebben een toeslag van € 20,-

FYSIEKE HANDELING:

Voor handelingen als omstapelen, re-labeling, neutraal maken e.d. geldt afrekening op basis van manuren. Tarief op aanvraag

VERZEKERING:

Kosten voor een aanvullende transportverzekering zijn op aanvraag.

EIGEN RISICO:

In het geval van schadeclaims kan er, afhankelijk van de aard van de goederen, een eigen risico van toepassing zijn op de schadeuitkering.

E.C.I.S. KLANTSTATUS:

Boekuwzending.com beschikt over een klantspecifiek kwaliteit borging systeem genaamd E.C.I.S. (Excellent Communicatie Informatie Service systeem). Op basis van de u toebedeelde klantstatus (PREMIUM, PLUS of STANDAARD) kunnen afwijkende condities van toepassing zijn of beschikken over extra service faciliteiten o.a. op het gebied van aanmeld/afhaal tijdstippen alsmede communicatie en informatie faciliteiten.

MD KORTING:

Afhankelijk van uw verzendpatroon en omzetprognose kunt u in aanmerking komen voor een klantspecifieke Multi-Destinations Kortingsregeling. Indien van toepassing ontvangt u een Multi-Destinations kortingscontract en de offertes op netto basis (dus inclusief korting. Dieseltoeslag wordt berekend over de bruto bedragen.
Om gebruik te kunnen blijven maken van de kortingsregeling dienen aan alle voorwaarden zoals vermeld op het MD contract voldaan te worden. In geval project offertes netto worden aangeboden is de MD korting hierop niet van toepassing.

OVERIGEN:

Voor alle overige condities niet vermeld in (tarief)condities en toeslagen verwijzen wij naar Boekuwzending.com Algemene voorwaarden. Tevens beschikbaar op www.boekuwzending.com

WILT U MEER INFORMATIE OF DIRECT EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK MAKEN?

NOOIT MEER ZOEKEN OM TRANSPORT TE BOEKENBOEKUWZENDING.COM

WAAROM BOEKUWZENDING.COM

allesin1icon

ALLES IN ÉÉN

Is pakketten verzenden niet het enige wat jij doet? Heb je bijvoorbeeld ook pallets of documenten? Dit kan Boekuwzending.com ook voor jou regelen! Wil je één aanspreekpunt, een persoonlijke verzendtool en een snelle glimlach? Vraag dan snel jouw persoonlijke account aan!

glimlach_icon

100% GLIMLACHGARANTIE

Het aller-aller-allerbelangrijkste bij Boekuwzending.com is het bezorgen van een snelle glimlach. Dit doen wij op heel veel verschillende manieren door o.a. ons klanthousiasme, onze snelle reactietijd en iedere dag 2% beter te zijn. Daarom zijn wij ook super trots op onze klantenbeoordeling van een 9,2! Wanneer mogen wij jou een glimlach bezorgen?

makkelijksnelicon

MAKKELIJK & SNEL

Binnen 10 seconde een passende prijs voor het verzenden van pakketten? Boek vandaag nog en de chauffeur komt de volgende werkdag bij je langs. Pakketten verzenden is nog nooit zo makkelijk geweest. Helemaal met onze gratis verzendtool, heb jij al een account opgevraagd? Bij ons zit je nergens aan vast!

GEHEEL VRIJBLIJVEND ZENDING VERZENDEN

Dagelijks versturen van pakketten en pallets. Bij ons zit je nergens aan vast, alleen als je ons nodig hebt, zijn wij er. Via onze verzendtool bereken je direct jouw prijs en boek je direct jouw zending.

WIJ KIEZEN DE BESTE VERVOERDERS VOOR JOU

WAT VINDEN ONZE KLANTEN

9.2

Snel, compleet en professioneel

Behalve het boeken van zendingen beoordeel ik ook de hulp van de medewerksters (en medewerkers) heel erg positief, gewoon omdat ze goed zijn, snelle antwoorden, behulpzaam, Voorbeeld? Daniëlle Kroszynski Ik ben relatief nieuw, maar ik vind het écht een fijne service die ik krijg en ik word niet betaald om dit te schrijven by the way het is gewoon zo
Patrick Bloembergen - Den Haag - June 5, 2023

Top opgelost!

Zending was niet geleverd bij de klant. Is afgeleverd bij een parcelshop. Dit medewerker voor mij uitgezocht omdat het voor mij niet duidelijk was bij welke parcelshop. Uitleg ontvangen.
De Boer Dental de boer - Harkema - May 24, 2023

top bedrijf, goeie customer service

Ik werk voor een bedrijf dat met boekuwzending samenwerkt en het werkt erg prettig. Het is niet zoals met grote partijen dat je tegen een muur staat te praten als er iets opgelost moet worden. Erg blij mee!
Sjoerd - Castricum - May 24, 2023

Snel en super service!

Fijn contact en uitgebreide service! Alles is mogelijk. Echt super!
Fleur - Amsterdam - May 23, 2023

Super bereidwillig, vriendelijk en flexibel

Als kleine ondernemer leer ik iedere dag.... Ik heb naar mijn gevoel best veel vragen aan BUZ, maar iedere keer zijn ze net zo vriendelijk en behulpzaam. Ze komen met oplossingen en denken geweldig mee. Ik zou iedereen aanraden om met BUZ samen te werken.
Sven - Oostzaan - May 17, 2023

Snelle reactie

Snelle reactie via de mail. Altijd duidelijk contact.
StiggelboutSlagwerk - Groningen - May 16, 2023

goede service

Melde een klacht via de mail en er werd direct gereageerd en ook gehandeld Goede service
Theresia Brans - Ridderkerk - May 4, 2023

enthousiast

Wij zijn net nieuw bij Boekuwzending, wij hebben er alle vertrouwen in dat de pakketten goed verzonden gaan worden. Het team is accuraat en professioneel. De sfeer is warm en toegankelijk.....Yvonne Paulies Ginger
Yvonne - HAARLEM - May 4, 2023

prima.

prima. ik zoek verder. bedankt voor uw reactie. eigenlijk was ik op zoek naar het telefoonnummer van de douane in den haag. Zag zoveel sites en ik dacht, ik probeer wat. Ach, ik ben 82 en snap dit soort zaken niet zo. toch bedankt.
adriaan Gardenier - Hoogvliet Rotterdam - May 1, 2023

Absoluut klasse

Ik ben een nieuwe gebruiker van BoekUwZending maar ik vind het boekingsproces en nu ook de email waarmee ik op de hoogte word gesteld van de levering grote klasse. Speed is the key in de handel. Logistieke processen neem ik zeer serieus, net als logistieke partners. Maar we hebben weinig tijd. Dus het is regelen die zooi, en dan is het heerlijk om vlot te kunnen boeken (met adresboek dat makkelijk werkt!) en om vlot labels te kunnen printen. De DPD-depot lokatie is uiterst relevant omdat we dan tot in de avond zendingen kunnen brengen voor onze buitenlandse klanten. Ik ben zeer tevreden met de overstap, het feit dat we zo laat overstappen is geen ramp, want dat zie ik als bewijs dat we een loyale klant zijn
Wesh International - Patrick Bloembergen - 's-gravenhage - April 18, 2023
631 customers rate us with a 9.2/10
//
//
Margreet Balder
Whatsapp mij met al uw vragen

Ons klantenservice-team beantwoordt al uw vragen.